Hårdt omkæmpet EPO-sag afgjort

Inspicos vinder stor sag ved Board of Appeal

På vegne af et internationalt førende selskab inden for devices til healthcare-sektoren vandt Inspicos den 23. februar 2017 en stor og usædvanligt langvarig sag ved EPO om gyldigheden af et patent. Sagen blev afgjort ved mundtlig forhandling ved EPOs Board of Appeal, der gav Inspicos medhold i, at patentet er gyldigt med et sæt reviderede patentkrav. De reviderede patentkrav dækker en af klientens store produktserier, og der har parallelt med EPO-sagen verseret krænkelsessager mod en række konkurrerende produkter ved domstolene i adskillige lande i Europa. Patentets gyldighed var ved EPO blevet anfægtet af konkurrenter fra USA, Holland, Østrig og Danmark. Sagen har været mere end 10 år undervejs i EPOs indsigelses- og appelsystem og har været forhandlet mundtligt i sammenlagt ni dage.

Sagen har to gange tidligere været for Board of Appeal, hvor Inspicos begge gange har vundet på klientens vegne. I den første appelsag fra 2011 gav Board of Appeal Inspicos og klienten medhold i, at opfindelsen var tilstrækkeligt beskrevet i patentet, og i den anden appelsag fra 2014 blev det afgjort, at patentkravene havde formel basis i den oprindelige ansøgningstekst. Appelforhandling i februar 2017 var en fortsættelse af en uafsluttet todages-forhandling i november 2016 og angik den egentlige patenterbarhed af klientens opfindelse, særligt opfindelseshøjde.

Klienten havde oprindeligt fået patentet udstedt med bistand fra Inspicos, og Inspicos har desuden repræsenteret klienten gennem hele indsigelses- og appelforløbet i årene 2006 til 2017. Inspicos’ team på sagen har bestået af Jakob Pade Frederiksen og Peter Hertling, der har haft et tæt samarbejde med klientens interne patentafdeling.