Brexit

Hvad betyder Brexit for din IP?

Af Ulla Klinge.

Det korte svar er, at Brexit ikke er nogen umiddelbar indvirkning.

Det britiske parlament skal nu beslutte, hvordan og hvornår man vil agere. Storbritanniens udmeldelse af EU skal forhandles over de næste to år, og imens forbliver Storbritannien medlem af EU. EU-lovgivningen vil således fortsat være i kraft i Storbritannien, og der forventes ingen ændringer i eksisterende IP-lovgivning.

For så vidt angår europæiske patenter indleveret via EPO, bliver der ingen ændringer eller konsekvenser. Storbritannien forbliver medlem af EPO også efter landets exit fra EU. Storbritannien vil dermed også i fremtiden være dækket af europæiske patenter fremover. Brexit får således ingen konsekvenser for opnåelsen af patentbeskyttelse i Storbritannien.