Inspicos søger

Fysiker eller E-ingeniør (master eller ph.d.) til vores afdeling i Aarhus

Vi søger en fysiker eller E-ingeniør på master- eller ph.d.-niveau med en stærk, teoretisk baggrund inden for effektelektronik, power generation, power distribution, styrings- og reguleringsteknik eller lignende. Du har sprogligt flair, og du er frisk på at gå i gang med en international, patentjuridisk efteruddannelse med henblik på at bestå eksamen som European Patent Attorney (EPA).

I en vidensbaseret økonomi, der i stadigt stigende omfang bygger på højteknologisk innovation, er know-how-beskyttelse af vital betydning for de fleste virksomheder. Du kommer til at udarbejde og forsvare patenter for nogle af Danmarks mest innovative og velrenommerede selskaber, og du vil derigennem bidrage til udviklingen og beskyttelsen af fremtidens teknologier. På længere sigt får du, med afsæt i din teknologiforståelse og patentjuridiske efteruddannelse, selvstændigt ansvar for at rådgive dine kunder, ligesom du kommer til at føre sager for vores kunder ved de danske og europæiske patentmyndigheder. Endvidere bliver du tovholder på globale patenteringsforløb.

Du bliver ansat i en fuldt lønnet trainee-stilling, hvor du i en periode på 3-4 år gennemgår et struktureret uddannelsesforløb som en del af din ansættelse. Samtidigt kommer du til at arbejde med en række forskellige patentsager, hvor du får nogle af vores mest erfarne eksperter som dine mentorer. Dine ansvarsområder vil gradvist blive udvidet, efterhånden som du opbygger din patentfaglige viden.

Sammen med vores kunders forskere og udviklingsingeniører kommer du til at bidrage til, hvorledes nye teknologier på bedst mulig vis defineres og beskrives for at opnå den optimale patentbeskyttelse. Derudover vil du medvirke ved skriftlige og mundtlige forhandlinger med patentmyndighederne på vegne af vores kunder. For oversøiske patentansøgningers vedkommende i eksempelvis USA, Kina og Japan foregår dette i tæt samarbejde med kollegafirmaer i de pågældende lande. Du vil desuden komme til at medvirke ved udarbejdelsen af krænkelses- og gyldighedsvurderinger i sager, hvor vores kunder ønsker at undgå konflikter med deres konkurrenter, og i sager, hvor der allerede er konflikt. Endelig får du mulighed for at deltage i den interne udvikling af Inspicos, herunder gennemførelse af seminarer, udvikling af vores markedsføring og optimering af interne arbejdsgange.

Inspicos er et specialiseret IP-rådgivningsfirma, der gør sig gældende på højeste europæiske niveau og har opnået international anerkendelse. Vores team omfatter udover vores 13 erfarne EPA’er også 2 trainees, der begge er i gang med uddannelsesforløbet frem mod eksamen som EPA. Alle vores EPA’er og trainees har en naturvidenskabelig eller teknisk grunduddannelse. Firmaet beskæftiger i alt 28 medarbejdere, heraf 6 på vores kontor i det centrale Aarhus. Vi yder direkte rådgivning til en lang række førende danske og multinationale selskaber og SME’er og oplever stabil vækst i efterspørgslen af vores ydelser, herunder bistand ved patentering og patentretssager, krænkelses- og gyldighedsvurderinger mv. Disse forretningsområder vil i de kommende år blive yderligere stimuleret af den europæiske patentdomstols tilblivelse.

Vi giver dig:

  • faglig sparring og vejledning og de allerbedste udviklingsmuligheder i et uformelt miljø præget af faglighed, ansvarlighed og gensidig hjælpsomhed
  • et velstruktureret uddannelses- og kursusforløb frem mod beståelse af EPA-eksamenen
  • intensiv coaching i forbindelse med eksamensforberedelsen
  • stor personlig frihed og et godt arbejdsmiljø med ambitiøse kolleger
  • attraktive løn- og ansættelsesvilkår med fokus på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder og hinandens trivsel.

Vores organisation er overskuelig, og vi lægger vægt på, at alle medarbejdere er med til at påvirke firmaets positive udvikling.

Du er velkommen til at kontakte Jakob Pade Frederiksen på telefon 22 14 93 66 for yderligere oplysninger. Din ansøgning og CV skal sendes til Susanne Overgaard Dinesen på sod@inspicos.com senest den 9. januar 2017.