Velaja B. Hammer

V_B_Hammer_0291_400x400web

Velaja B. Hammer

European Patent Attorney
Ph.d., civilingeniør (maskin)

T  +45 / 8618 6419
M  +45 / 5048 1204
vbh@inspicos.com

Linkedin


Velaja Hammer rådgiver primært mellemstore og større virksomheder inden for alle aspekter af IPR så som: idéidentifikation, patentering generelt, patentstrategier, FTO-analyser, og ugyldighedsvurderinger samt repræsenterer klienter ved indsigelser og appelsager. Velaja har en ph.d. fra DTU inden for faststofmekanik og har efterfølgende været postdoc på DTU, AAU og Arkitektskolen i Aarhus. Hendes primære tekniske områder omfatter mekanisk konstruktion, materialer specielt kompositmaterialer, fluidmekanik, aerodynamik, medico-teknik og software. Velaja er medlem af ADIPA og EPI og en regelmæssig underviser på DIFIs patentkurser.

Tekniske arbejdsområder

Mekanisk teknologi, faststofmekanik, fiberforstærkede materialer, aerodynamik, software

CV

2013
epi/CEIPI Diploma Course on Patent Litigation in Europe (University of Strasbourg, Frankrig), bestået
2009
Den europæisk kvalificerende eksamen, bestået
Siden 2008
Inspicos A/S
2004 – 2008
Patentkonsulent i en dansk patentkonsulentvirksomhed
2001 – 2004
Post. Doc., Arkitektskolen i Aarhus
1998 – 2001
Forskningsadjunkt, Aalborg Universitet, Institut for Maskinteknik
1994 – 1997
Ph.d, Danmarks Tekniske Universitet, Afdelingen for Faststofmekanik