Inspicos søger

European Patent Attorney (fysik/mekanik/elektronik) til Hørsholm eller Aarhus

Vi søger en erfaren patentkonsulent – gerne EPA – med en baggrund som fysiker, M- eller E-ingeniør på master- eller ph.d.-niveau. Du har sproglig flair og en stærk teoretisk baggrund inden for mekaniske systemer, elektroteknik, styringssystemer eller lignende. Du har mindst 3 års erfaring fra et patentbureau eller en patentafdeling i industrien, og du er EPA eller godt på vej til at bestå eksamenen som EPA.

I en vidensbaseret økonomi, der i stadigt stigende omfang bygger på højteknologisk innovation, er beskyttelse af innovation af vital betydning for de fleste virksomheder. Du kommer til at udarbejde og forsvare patenter for nogle af Danmarks mest innovative og velrenommerede selskaber, og du vil derigennem bidrage til udviklingen og beskyttelsen af fremtidens teknologier. Med afsæt i din teknologiforståelse og patentjuridiske efteruddannelse får du selvstændigt ansvar for at rådgive dine klienter, ligesom du kommer til at føre sager for vores kunder ved de danske og europæiske patentmyndigheder. Endvidere bliver du tovholder på globale patenteringsforløb.

Sammen med vores kunders forskere og udviklingsingeniører kommer du til at gennemtænke, hvorledes nye teknologier på bedst mulig vis defineres og beskrives for at opnå den optimale patentbeskyttelse. Derudover vil du medvirke ved skriftlige og mundtlige forhandlinger med patentmyndighederne på vegne af vores kunder. Du vil desuden komme til at udarbejde krænkelses- og gyldighedsvurderinger i sager, hvor vores kunder ønsker at undgå konflikter med deres konkurrenter, og i sager, hvor der allerede er konflikt. Endelig får du mulighed for at deltage i den interne udvikling af Inspicos, herunder gennemførelse af seminarer, udvikling af vores markedsføring og optimering af interne arbejdsgange.

Inspicos er et specialiseret IP-rådgiverfirma, der gør sig gældende på højeste europæiske niveau og har opnået international anerkendelse. Vores team omfatter 12 erfarne EPA’er og 3 trainees, der alle tre er i gang med uddannelsesforløbet frem mod eksamen som EPA. Alle vores EPA’er og trainees har en naturvidenskabelig uddannelse. Firmaet beskæftiger i alt ca. 30 medarbejdere. Vi yder direkte rådgivning til en lang række førende danske og multinationale selskaber og SME’er og oplever stabil vækst i efterspørgslen af vores ydelser, herunder bistand ved patentering og patentretssager, krænkelses- og gyldighedsvurderinger mv. Vi har et nært og personligt samarbejde med kolleger i hele verden for at sikre den bedst mulige beskyttelse af vores klienters innovation.

Vi giver dig:
– faglig sparring og vejledning og de bedste udviklingsmuligheder i et uformelt miljø præget af faglighed, ansvarlighed og gensidig hjælpsomhed
– intensiv coaching i forbindelse med forberedelsen af EPA-eksamen, hvis du endnu ikke er EPA
– stor personlig frihed og et godt arbejdsmiljø med ambitiøse kolleger
– attraktive løn- og ansættelsesvilkår med fokus på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder og hinandens trivsel.

Vores organisation er overskuelig, og vi lægger vægt på, at alle medarbejdere er med til at påvirke firmaets positive udvikling.

Du er velkommen til at kontakte Jakob Pade Frederiksen på telefon 22 14 93 66 eller Pia Stahr på telefon 61 62 79 33 for yderligere oplysninger. Din ansøgning og CV skal sendes til Susanne Overgaard Dinesen på sod@inspicos.com senest den 4. maj 2018.